Barnehage og Skulefoto


Gruppebilde:Kr.300,- pr.stk
Barnehagen må sende oss digitale lister med e-postadresse til alle foreldra.Vi sender kode til nettbutikken på mail til foreldra.Der ei kan bestille og betale med kort.Bilda vert levert heim i postkassa.

- Portretter

Dersom barnehagen tilet det tek vi portrett av borna i barnehagen.Dette må avklartast minst 3 veker før fotograferingsdagen.Vi bruker e-postlista til å sende ut invitasjoner til å registre seg/melde seg på portrettfotografering.
Når bilder klare vert dei lasta opp til profilen til foreldra på fotosky.Her bestiller og betaler dei bilda,og får dei tilsendt i posten.Ring  41 26 49 27 om du har spørsmål eller vil booke oss :) (Ved lang reise eller veldig små klassse/avdelinger må vi av og til be om ei minste-bestilling for å møte.)
Gruppebilde 
Kr.300,- (vi selger ikkje fil av gruppebilde)Prisar ved portrett-fotografering på skulen/ i barnehagen:

Vi tek då ikkje betalt for portrett/gruppebilde fotografering, men sender prøver via ei nettbutikkløysing. Der kan en bestille filer eller print.
obs endringar kan komme i 2020

Gruppebilda  kr.300,- stk 
(selger ikkje fil)

Enkel print:
10x13cm kr.100
14x18cm kr.200
15x20cm kr.220
20x25cm kr.300
30x30cm kr.650
30x40cm kr.800

+frakt (kr 40-80kr)


Filer:
1 stk jpg   a kr.500 =  kr 500,-
2 stk jpg   a kr.300 = kr 600,-
3 stk jpg  a kr.233 = kr699
4 stk jpg a kr.200 = kr.800
5 stk jpg a kr.180 = kr.900
6 stk jpg a kr.166 = kr.996
(jpg,farge 300dpi 40cm)
Skule/Barnehage-portrett i studio.
(Gjeld skular/barnehagar vi har avtale med)

Sjølve fotograferinga er gratis, etter på kjøper du:
Nye prisar kjem i 2020

Filer 
1 stk jpg    kr 990,-
2 stk jpg   kr 1190,-
3 stk jpg   kr 1390,-
(jpg,farge 300dpi 40cm)

Standar skulepakke
Kr. 650,- (uten gruppebilde)
2 stk 20×25 + 32stk passfoto + 4stk 10×13
Alle print er av samme bilde


Standardpakke Barnehage
Kr. 650,- (uten gruppebilde)
2 stk 20×25 + 2stk 15×20 + 4stk 10×13
Alle print er av samme bilde

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.